Vissza a nyitó oldalra Üdvözöljük! 28. Ergonómiai Nyári Egyetem

Ergonómia világa > szolgáltatásaink > Ergonómiai képzések

Ergonómiai képzések

A kihelyezett képzés kontakt órákból és egyéni munkából áll. Követelmény egy aktuális munkafeladathoz kapcsolódó feladat elkészítése.Az egyéni tanulást és az előadások követését tanfolyami segédlet könnyíti meg.

Összesen tíz előadáson az adott szakterület alapjait és az alkalmazás eszközeit mutatjukbe.

A képzésen a résztvevők maximális száma csoportonként tizenöt fő. Ha a résztvevő a teljesítményértékeléseken megfelelően teljesített, a tanfolyam végén megkapja oklevelét

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  Szoftver-ergonómiai tanfolyam fejlesztők részére
  • Emberi információ-feldolgozó rendszer működési elveinek ismerete
  • A szoftverek használhatóságát meghatározó tényezők ismerete
  • Gyakorlat szoftverek kezelői felületének tervezésében
  • Szoftver-termékek felhasználói tesztelésének módszertani ismerete

  Termék-ergonómiai tanfolyam fejleszt?k részére
  • A termék minőséget meghatározó tényezők ismerete
  • A kézzelfogható termékek fejlesztéséhez a felhasználói bevonás módszereinek gyakorlata
  • Gyakorlat termék méretek meghatározásában antropometriai adatok alapján
  • Komplex termékfelfogási szemlélet kialakulása

  Munkahelyek ergonómiai kialakítása tanfolyam
  • Alapvető antropometriai és biomechanikai ismeretek
  • A fizikai környezet (zaj, világítás, klíma stb.) emberre gyakorolt hatásának ismerete
  • Alapvető munkabiztonsági ismeretek: az emberi hibázás összetevői és elemzési módjai
  • Irodai, szerelősori és termelésirányítói munkahelyek ergonómiai szempontjainak ismerete

Ergonómia világa > szolgáltatásaink > Ergonómiai képzések